SALAM

قلب من در شهر چشمان شما جا مانده قدر یک شب هم شده از آن پرستاری کنید

سلام

شما بگین چی بنویسم ...

از این دنیای لعنتی خسته شدم.........


گزارش تخلف
بعدی